BemutatkozásHírekEseménynaptárGalériaTermelőkTermékekMéhész EgyesületKapcsolat
  HírekLegfrissebbJelen hónapÖsszesKeresés a hírekben
Azok a hírek jelennek meg a listában, melyek szövegében szerepel az itt felsorolt összes szó!Belépés
Felh. név:Jelszó:
Ha még nincs felhasználó neve és jelszava, ide kattintva gyorsan készíthet egyet!
  Zala megyei méhészek javaslatai az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökének
Országos Magyar Méhészeti Egyesület E l n ö k é n e k! B u d a p e s t Viola út 50. Tisztelt Elnök Úr! A Zala megyében működő méhész egyesületek elnökei és képviselői 2015. október 16-án második alkalommal szerveztünk megyei fórumot azért, hogy megbeszéljük a megyében dolgozó méhésze-ket leginkább foglalkoztató kérdéseket mert úgy ítéljük meg, hogy az OV az utóbbi időben – az ott uralkodó hangulat miatt - a problémák, javaslatok érdemi megvitatására nem volt alkalmas. Tesszük ezt annak ellenére is, hogy a tavaszi fórumunk kapcsán megküldött javaslatainkat a Vezetőség még válaszra sem tartotta érdemesnek. Ezen fórumon – a tavasszal megküldött javaslataink fenntartása mellett – nem fontossági sorrendben az alábbi témákat javasoljuk az OMME 2016. évi munkatervébe bevenni: 1. A méhészeti tevékenységhez – az állattenyésztés más területeihez hasonlóan – egyre több, különféle nyilvántartási szám tartozik (.(FELÍR sz, Mvh .regsz., TIR tenyészetkód, TIR telephely azon, kisterm. regsz., Omme szám, zárszalag azonosító...stb ) Az államigazgatás más területén tervezett bürokrácia csökkentő intézkedésekhez hasonlóan azokkal párhuzamosan célszerűnek tartjuk annak szorgalmazását, hogy a méhészetek is egy egységes számon legyenek nyilvántartva. 2. Az agrár közép- és felsőfokú oktátási intézetekben szinte teljesen hiányzik a méhészeti ismeretek oktatása ezért a legtöbb agrár szakembernek – az állatorvosoktól a növény-termesztőkig – hiányos vagy hiányzik a méhészeti ágazat jelentőségére, működésére, problémáira vonatkozó ismerete. Megfelelő szintű oktatással helyére kerülhetne az ágazatnak az agráriumon belüli elismertsége, javulhatna a méhészeti tevékenység biztonsága (pl. méhmérgezések, stb.). Javasoljuk, hogy az OMME tegyen lépéseket az „oktatási tárca” , az agrár oktatási intézetek vezetői felé, hogy a méhészetet a mezőgazdaságban betöltött súlyának megfelelően vegyék be az oktatandó tárgyak közé. Jó lenne elérni, hogy az oktatás, kötelező továbbképzések során kötelező legyen méhészeti ismeretekből kreditpontokat szerezni. Ehhez partnerként lehetne megnyerni pl. a gyógyszer és növényvédő szer gyártókat. 3. Ma az ország méhészeinek a varroa atka mellet a nosema-kór okozza a legnagyobb kárt és annak gyógyítása okozza a legnagyobb problémát. Köztudott, hogy a kór megfelelő hatékonysággal csak a fumagillin készítménnyel gyógyítható. Mivel a készítmény hivatalosan mo-on nem forgalmazható, sok illegálisan beszerzett, ellenőrizetlen tartalmú készítmény kerül a kaptárakba, ami további kockázatokkal jár. Az Állategészségügyi tv. lehetővé teszi, hogy járvány méretű megbetegedések esetén - amennyiben alkalmas készítmény áll rendelkezésre – annak használata engedélyezhető. Határozottan kérjük és javasoljuk, hogy amíg a kór megelőzésének technológiája és módja nem ismert, az OMME vezetése mielőbb tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a fumagillin készítmények törvényesen, szigorú alkalmazási feltételek mellett használhatók legyenek. Egyúttal javasoljuk hogy a kutatási programban e téma prioritást élvezzen. 4. A földművelésügyi miniszter 10/2015. (III. 13.) FM rendelete „az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről” 22. §-a határozza meg az ökológia másodvetésre vonatkozó szabályokat. A 3. mellékletben az ökológiai jelentőségű másodvetésben vethető növényfajok, az 5. mellékletben az ökológiai jelentőségű területek esetén alkalmazott átváltási és súlyozási tényezők szerepelnek. Kérjük a fenti jogszabály módosítását indítványozni, az alábbiak szerint. Az ökológiai jelentőségű másodvetésű növények közül a méhészeti szempontból kiemelt fontosságú növény fajok, amik másodvetésben vetve is virágoznak, mézelnek és virágport adnak - Facélia, Olajretek, Mustár, Takarmányrepce, Takarmány bükköny, Hajdina, Perzsahere - magasabb súlyozási tényezőt kapjanak, mint a jelenlegi 0,3. 5. Kérjük, hogy az OMME vezetése haladéktalanul írásban kezdeményezze a Földművelésügyi Miniszternél a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény és annak módosítása, a 2007. évi XVI. törvény módosítását úgy, hogy az Aranyvesszővel fedett területeken a beporzó rovarok, köztük a méhek fennmaradása érdekében a kaszálást csak az elvirágzást követően lehessen végrehajtani. Az Aranyvessző további jelentősége: nagyon hasznos gyógynövény, mivel a parlagfű később kel, és indul növekedésnek mint az Aranyvessző, ezért az aranyvesszővel borított területeken a Parlagfű nem él meg 6. A Nemzeti Programban a „gyógyszer-cukor” támogatáshoz szükséges iratok áprilisi beadási határideje okafogyottá vált amióta a támogatási keretek átcsoportosíthatósága miatt csak szeptember végén-október elején kerülhet sor a kifizetésekre. Javasoljuk a határidőt a végrehajtási időszakhoz igazítani ezáltal a beszerzésekre biztosított időszak is életszerűbbé válik. 7. Az oktatási intézményekben mézes reggeli néven szervezett mézkóstoltatásokat egységesen jónak ítéljük, országos kiterjesztését támogatjuk. Hasonlókat korábban több helyen saját kezdeményezéssel is tartottunk azonban az országosan, kampányszerűen való lebonyolításának a médiában komoly hírértéke van, jó reklám. Javasoljuk, hogy az előadásokhoz központilag írásos és videó segédanyagot biztosítsanak (előadás vázlat, film, kifestő, stb.). Célszerű lenne az oktatási intézményeket irányító központi szerv támogatását is tartalmazó „megbízólevelet” kiadni amivel könnyebben megnyerhetők a helyi intézmények vezetői. Tisztelt Elnök Úr! A problémák felvetésén túl igyekeztünk javaslatot tenni a megoldás lehetséges módjaira is remélve, hogy ezzel is segítettük munkájukat. A fenti javaslatokat Zala megye hat méhészegyesületének (87.665 méhcsaládot gondozó 1048 méhészét képviselő) elnökei, képviselői egyhangúlag támogatjuk és megfontolásra ajánljuk. Lenti, 2015. október 16. Czémán László Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete Hajmás Antal Nagykanizsa és Környéke Méhészegyesület Marton Zoltán Zalaegerszeg és Környéke Méhészeti Egyesület Pető Zsolt Keszthelyi Méhész Egyesület Szalai Ferenc Zalai Dombság Kistérségi Méhész Egyesület Tóth Vilmos Lenti és Vidéke Méhész Egyesület
2015-11-13 00:00:00Vissza >>>